Exit 45BonI-405 Northbound
Right 0.6 mi
Ryans Restaurants