Exit 17onI-5 Southbound
Right 0.13 mi
Exitarrow white 28@2x
San Diego Firehouse Museum
1572 Columbia Street, San Diego, CA 92101