Exit 16onI-5 Southbound
Right 0.19 mi
Vet white 28@2x
San Diego Zoo
Po Box 120551, San Diego, CA 92112