Exit 50BonI-405 Northbound
Right 0.17 mi
Food white 28@2x
Shakeys Pizza