Exit 55BonI-405 Northbound
Right 0.19 mi
Food white 28@2x
Shakeys Pizza