Exit 685onI-5 Southbound
Right 0.53 mi
Vet white 28@2x
Shasta Lake Veterinary Clinic Inc
4522 Shasta Dam Blvd, Shasta Lake, CA 96019