Exit 78onI-580 Westbound
Left 0.26 mi
Exitarrow white 28@2x
Sierra Safari Zoo
10200 N. Virginia Street, Reno, NV 89506