Exit 198onI-40 Eastbound
Left 0.48 mi
Subway
1420 E Route 66, Flagstaff, AZ 86001-4853