Exit 11BonI-805 Southbound
Right 0.81 mi
Subway
Fleet Exchange, San Diego, CA 92136