Exit 10onI-10 Eastbound
Right 1.55 mi
Food white 28@2x
Taste of Thai
9091 Us Hwy 90, Irvington, AL 36544
Amenities
Restaurant
Thai