Exit 524onI-5 Southbound
Right 0.15 mi
Food white 28@2x
Thai Princess
3230 Arena Blvd Ste 215, Sacramento, CA 95834
Amenities
Restaurant
Thai