Exit 24BonCA 60 Eastbound
Right 0.57 mi
Food white 28@2x
The Whole Enchilada
1114 S Diamond Bar Blvd, Diamond Bar, CA 91765