Exit 10onI-880 Northbound
Right 0.41 mi
Food white 28@2x
Thousand Tasty
50 Dixon Rd, Milpitas, CA 95035