Exit 165onI-5 Northbound
Right 0.12 mi
Exitarrow white 28@2x
Virginia Mason Historical Archives
925 Seneca Street, Seattle, WA 98101