x
Loading...
Exit 789
Hornbrook, CA
Chevron
Left (E) - 0.14 miles
$4.599
Aug 3
Exit 776
Yreka, CA
Exxon
Right (W) - 0.15 miles
$4.199
Aug 3
USA Petroleum
Right (W) - 0.33 miles
Exit 775
Yreka, CA
76
Right (W) - 0.02 miles
$4.659
Aug 3
Chevron
Right (W) - 0.07 miles
$4.599
Aug 3
Valero
Left (SW) - 0.55 miles
$4.599
Aug 3
Gas white 18@2x
Jefferson Inn
(SW) - 0.87 miles
Exit 773
Yreka, CA
Shell
Right (SW) - 0.08 miles
$4.499
Aug 3
CHEVRON #381954
Right (W) - 0.11 miles
$4.799
Aug 3
Gas white 18@2x
Cross Petroleum-yreka
Left (NE) - 0.34 miles
Exit 770
Yreka, CA
Diesel white 18@2x
Fuel 24-7
Right (SE) - 0.05 miles
$4.199
Aug 3
Beacon
Right (SE) - 0.11 miles
Exit 766
Grenada, CA
Texaco
Right (NW) - 0.08 miles
$4.899
Aug 2
Truck white 18@2x
Three J's Deli and Minimart
Left (E) - 0.47 miles
$4.699
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.47 miles
Exit 747
Weed, CA
Chevron
Left (N) - 0.18 miles
$4.699
Aug 2
Shell
Left (N) - 0.2 miles
$4.499
Aug 2
Diesel white 18@2x
Handystop
Right (NW) - 0.22 miles
$4.479
Aug 2
Exit 745
Weed, CA
Shell
Left (NE) - 0.18 miles
$4.499
Aug 2
Pilot
Left (NE) - 0.33 miles
$4.459
Aug 3
Exit 740
Mt Shasta, CA
Shell
Left (SE) - 0.82 miles
Exit 738
Mt Shasta, CA
76
Left (E) - 0.17 miles
$4.509
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.24 miles
$4.499
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.41 miles
$4.459
Aug 3
Truck white 18@2x
Cross Petroleum - Pacific Pride
Left (E) - 0.61 miles
$4.199
Aug 3
Exit 736
Mt Shasta, CA
Gas white 18@2x
A1 Choice Inn
Left (NW) - 0.94 miles
Exit 730
Dunsmuir, CA
Chevron
Right (N) - 0.03 miles
$4.599
Aug 3
Exit 729
Dunsmuir, CA
Shop white 18@2x
Manfredi's Food & Gas Depot
Left (NE) - 0.04 miles
$4.299
Aug 2
Exit 724
Castella, CA
Chevron
Right (SW) - 0.03 miles
$4.569
Aug 3
Exit 723
Castella, CA
Chevron
Left (E) - 0.97 miles
Exit 712
Lakehead, CA
Diesel white 18@2x
Pollard Flat U S A
Left (SW) - 0.19 miles
Exit 702
Lakehead, CA
Subway
Left (E) - 0.06 miles
Diesel white 18@2x
FAST BREAK
Left (SE) - 0.12 miles
$4.699
Aug 2
Jacks Alliance
Right (S) - 0.2 miles
$4.659
Aug 2
Exit 695
Lakehead, CA
Gas white 18@2x
The Inn at Shasta Lake
Right (W) - 0.49 miles
Exit 687
Redding, CA
Shell
Right (N) - 0.03 miles
$4.599
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.13 miles
$4.699
Aug 2
Exit 685
Redding, CA
Valero
Left (NE) - 0.02 miles
$4.399
Jul 31
Shell
(S) - 0.05 miles
$4.799
Aug 2
CIRCLE K #1102
Right (W) - 0.47 miles
$4.499
Aug 2
Exit 684
Redding, CA
76
Right (SW) - 0.02 miles
$4.359
Aug 2
Exit 682
Redding, CA
Shell
Right (NW) - 0.0 miles
$4.799
Aug 3
ARCO
Right (W) - 0.03 miles
$4.499
Aug 2
Exit 681B
Redding, CA
76
Right (SW) - 0.03 miles
$4.499
Aug 3
Exit 681A
Redding, CA
Chevron
Left (E) - 0.06 miles
$4.699
Aug 3
Exit 680
Redding, CA
Fast Stop Mini Mart
Right (SW) - 0.14 miles
$3.999
Aug 3
Chevron
Right (W) - 0.45 miles
$4.199
Aug 2
ARCO
Right (W) - 0.47 miles
$4.259
Aug 2
Valero
Left (E) - 0.57 miles
$4.599
Aug 2
United Gas
Right (SW) - 0.95 miles
Exit 677
Redding, CA
Chevron
Right (W) - 0.05 miles
$4.179
Aug 2
76
Right (W) - 0.07 miles
$4.199
Aug 2
Valero
Left (E) - 0.09 miles
$4.559
Aug 1
Chevron
Left (E) - 0.11 miles
$4.799
Aug 2
Circle K
Left (E) - 0.12 miles
Show All Gas Businesses at Exit 677
Exit 675
Redding, CA
Texaco
Right (W) - 0.07 miles
$4.599
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.09 miles
$4.499
Aug 3
Valero
Left (E) - 0.14 miles
$4.499
Aug 3
ARCO
Left (N) - 0.21 miles
$4.099
Aug 3
Exit 673
Redding, CA
TA Travel Center
Left (E) - 0.22 miles
$4.119
Aug 3
Exit 670
Anderson, CA
Beacon
Right (W) - 0.43 miles
$4.099
Aug 3
7-Eleven
Left (E) - 0.76 miles
Exit 668
Anderson, CA
Chevron
Right (SW) - 0.07 miles
$4.399
Aug 3
Diesel white 18@2x
Handi Spot Market
Left (NE) - 0.12 miles
$3.959
Aug 3
Diesel white 18@2x
Sarco
Right (SW) - 0.17 miles
$4.199
Aug 3
Diesel white 18@2x
Alliance Food And Gas
Right (SW) - 0.21 miles
$4.089
Aug 3
Valero
Left (SE) - 0.21 miles
$3.959
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 668
Exit 667
Anderson, CA
Shell
Right (W) - 0.04 miles
$4.799
Aug 3
Diesel white 18@2x
Tower Mart
Right (W) - 0.13 miles
$4.559
Aug 2
ARCO AMPM
Right (S) - 0.26 miles
$3.999
Aug 3
Dutch Bros Coffee
Right (S) - 0.33 miles
Exit 664
Cottonwood, CA
Subway
Right (SW) - 0.02 miles
HOLIDAY FUEL STATION
Right (W) - 0.04 miles
$3.999
Aug 2
Diesel white 18@2x
Circle B Beacon
Right (W) - 0.04 miles
$3.999
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.16 miles
$4.599
Aug 2
Diesel white 18@2x
Cottonwood Grocery And Gas
Left (E) - 0.2 miles
$3.999
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 664
Exit 650
Red Bluff, CA
Chevron
Right (W) - 0.13 miles
$4.599
Aug 3
ARCO
Right (NW) - 0.27 miles
$4.259
Aug 2
Exit 649
Red Bluff, CA
Exxon
Right (SW) - 0.07 miles
$4.259
Aug 2
Valero
Right (SW) - 0.07 miles
$4.599
Aug 3
USA Petroleum
Right (SW) - 0.07 miles
Shop white 18@2x
Liquor And Food
Right (SW) - 0.11 miles
$4.359
Aug 3
Chevron
Right (SW) - 0.18 miles
$4.599
Aug 1
Show All Gas Businesses at Exit 649
Exit 647B
Red Bluff, CA
ARCO
Right (NW) - 0.11 miles
$4.199
Aug 2
Chevron
Right (NW) - 0.17 miles
$4.699
Aug 3
Shell
Right (NW) - 0.42 miles
$4.259
Aug 2
USA Petroleum
Right (NW) - 0.42 miles
Exit 647A
Red Bluff, CA
Valero
Left (SE) - 0.25 miles
$4.279
Aug 2
Exit 631
Corning, CA
Chevron
Left (E) - 0.12 miles
$4.799
Aug 3
Valero
Left (E) - 0.14 miles
$4.459
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.14 miles
Shell
Left (E) - 0.24 miles
$4.599
Aug 2
Diesel white 18@2x
Basra Mini Mart
Left (E) - 0.29 miles
$4.299
Aug 1
Show All Gas Businesses at Exit 631
Exit 630
Corning, CA
Loves
Left (E) - 0.19 miles
$4.099
Aug 3
Western Star Dealer
Left (E) - 0.2 miles
Petro Center
Left (E) - 0.2 miles
$4.119
Aug 3
TA Travel Center
Left (SE) - 0.34 miles
$4.129
Aug 3
Exit 628
Corning, CA
Chevron
Right (N) - 0.21 miles
Truck white 18@2x
Rolling Hills Travel Plaza
(S) - 0.61 miles
$4.749
Aug 3
Exit 619
Orland, CA
Shell
Right (NW) - 0.02 miles
$4.099
Aug 3
USA Petroleum
Right (NW) - 0.02 miles
Wendys
Right (SW) - 0.11 miles
Shop white 18@2x
Sportsmans Market And Gas
Right (W) - 0.11 miles
Dutch Bros Coffee
Left (E) - 0.18 miles
Show All Gas Businesses at Exit 619
Exit 618
Orland, CA
Shell
Left (E) - 0.18 miles
Truck white 18@2x
USA Petroleum
Left (E) - 0.18 miles
$4.099
Aug 3
USA Petroleum
Left (E) - 0.33 miles
Diesel white 18@2x
Super Shopper
Left (E) - 0.66 miles
Exit 603
Willows, CA
ARCO
Left (E) - 0.13 miles
$4.099
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.18 miles
$4.599
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.19 miles
$4.039
Aug 3
Exit 586
Maxwell, CA
Gas white 18@2x
Caldwells Mini Mart
Right (W) - 0.25 miles
Chevron
Right (W) - 0.27 miles
$4.599
Aug 3
Chevron
Right (NW) - 0.34 miles
Exit 578
Williams, CA
Shell
Right (SW) - 0.77 miles
$4.499
Aug 3
Exit 577
Williams, CA
Chevron
Right (S) - 0.02 miles
$4.599
Aug 3
76
Left (E) - 0.07 miles
$4.579
Aug 3
Diesel white 18@2x
WILLIAMS SINCLAIR
Right (W) - 0.13 miles
$4.559
Aug 2
ARCO
Left (E) - 0.34 miles
$4.199
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.36 miles
$4.599
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 577
Exit 575
Williams, CA
Diesel white 18@2x
Ramos Oil
Left (N) - 0.29 miles
Exit 567
Arbuckle, CA
Diesel white 18@2x
FLYERS #4485
Left (NW) - 0.18 miles
Chevron
Left (NW) - 0.35 miles
$4.499
Aug 3
Exit 566
Arbuckle, CA
Diesel white 18@2x
J & J Gas & Mini Mart
Right (SW) - 0.02 miles
$4.459
Aug 3
Exit 556
Dunnigan, CA
76
Left (E) - 0.17 miles
$4.399
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.18 miles
$4.699
Aug 3
76
Left (E) - 0.23 miles
Exit 554
Dunnigan, CA
UNITED TRAVEL PLAZA
Right (W) - 0.07 miles
Pilot
Left (NE) - 0.17 miles
$4.159
Aug 3
ARCO
Left (NE) - 0.3 miles
$4.159
Aug 2
Exit 548
Zamora, CA
Shell
Left (E) - 0.05 miles
$4.539
Aug 2
Exit 540
Woodland, CA
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (S) - 0.41 miles
Shop white 18@2x
QUIK STOP #143
Right (S) - 0.66 miles
$4.159
Aug 3
Exit 538
Woodland, CA
Chevron
Left (N) - 0.05 miles
$4.599
Aug 2
Pacific Pride Commercial
Right (S) - 0.13 miles
$4.599
Aug 3
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SE) - 0.82 miles
Gas white 18@2x
Smog & Union 76
Right (SW) - 0.87 miles
$4.099
Aug 3
Sinclair
Right (S) - 0.9 miles
$4.359
Aug 2
Show All Gas Businesses at Exit 538
Exit 536
Woodland, CA
Circle K
Right (SW) - 0.07 miles
76
Right (S) - 0.1 miles
$4.099
Aug 3
ARCO
Left (N) - 0.16 miles
$4.319
Aug 3
Diesel white 18@2x
La Michoacana Taqueria
Left (N) - 0.19 miles
Diesel white 18@2x
WOODLAND CHEVRON
Left (N) - 0.33 miles
$4.599
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 536
Exit 528
Sacramento, CA
ARCO
Left (N) - 0.83 miles
$4.809
Aug 3
Exit 525A
Sacramento, CA
Safeway
Left (E) - 0.57 miles
$4.059
Aug 3
Exit 524
Sacramento, CA
Diesel white 18@2x
Bel Air Aisle 1
Right (W) - 0.14 miles
$4.299
Aug 2
Gas white 18@2x
Scotties Hand Car Wash
Left (N) - 0.46 miles
Chevron
Left (NE) - 0.57 miles
$4.559
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.7 miles
$4.699
Aug 3
Exit 520
Sacramento, CA
Shell
Right (SW) - 0.04 miles
$4.559
Aug 3
ARCO
Right (SW) - 0.06 miles
$4.199
Aug 2
Gas white 18@2x
Governors Inn Hotel Sacramento
Left (E) - 0.08 miles
Chevron
Left (E) - 0.09 miles
$4.559
Aug 3
Exit 519B
Sacramento, CA
Gas white 18@2x
Delta
Right (SW) - 0.21 miles
7-ELEVEN #38424
Left (SE) - 0.47 miles
Chevron
Left (E) - 0.48 miles
Gas white 18@2x
Capitol Gas Mart
Right (W) - 0.81 miles
$4.199
Aug 1
Exit 519A
Sacramento, CA
76
Right (W) - 0.93 miles
$4.299
Aug 2
Exit 518
Sacramento, CA
Valero
Left (E) - 0.39 miles
$4.499
Aug 3
ARCO
Right (W) - 0.55 miles
$4.159
Aug 3
Chevron
Right (NW) - 0.61 miles
$4.569
Aug 3
Sinclair
Right (NW) - 0.96 miles
$4.199
Aug 2
Exit 516
Sacramento, CA
Chevron
Left (SE) - 0.3 miles
$4.599
Aug 3
76
Left (SE) - 0.31 miles
$4.299
Aug 2
Valero
Left (NE) - 0.42 miles
$4.499
Aug 2
Diesel white 18@2x
Come N Go Market
Left (E) - 0.64 miles
$4.099
Aug 3
Exit 514
Sacramento, CA
76
Left (E) - 0.23 miles
$4.359
Aug 3
Exit 513
Sacramento, CA
Chevron
Left (E) - 0.18 miles
$4.559
Aug 3
ARCO
Left (E) - 0.45 miles
$4.199
Aug 2
Exit 512
Sacramento, CA
Shell
Left (E) - 0.24 miles
$4.599
Aug 3
Valero
Left (E) - 0.39 miles
$4.299
Aug 2
Exit 508
Elk Grove, CA
76
Left (E) - 0.05 miles
$4.459
Aug 3
Chevron
Left (SE) - 0.08 miles
$4.439
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.5 miles
$4.499
Aug 3
Exit 506
Elk Grove, CA
ARCO
Left (E) - 0.28 miles
$4.199
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.29 miles
$4.559
Aug 3
CIRCLE K
Left (E) - 0.41 miles
$4.499
Aug 3
Circle K
Left (E) - 0.43 miles
Exit 493
Lodi, CA
Chevron
Left (E) - 0.09 miles
$4.799
Aug 3
Subway
Left (E) - 0.12 miles
Exit 485
Lodi, CA
Sinclair
Left (SE) - 0.23 miles
$4.209
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.26 miles
$4.599
Aug 3
Flying J
Left (E) - 0.38 miles
$4.209
Aug 3
LOVES TRAVEL STOP #538
Left (E) - 0.45 miles
$4.239
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.47 miles
$4.599
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 485
Exit 481
Stockton, CA
Chevron
Right (SW) - 0.11 miles
$4.599
Aug 3
ARCO
Right (SW) - 0.29 miles
$4.239
Aug 2
Exit 478
Stockton, CA
Chevron
Right (W) - 0.03 miles
$4.259
Aug 3
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (W) - 0.06 miles
ARCO
Left (E) - 0.09 miles
$4.099
Aug 2
Shop white 18@2x
QUIK STOP #132
Right (W) - 0.09 miles
$4.049
Aug 2
7-Eleven
Left (E) - 0.11 miles
Show All Gas Businesses at Exit 478
Exit 477
Stockton, CA
7-Eleven
Right (SW) - 0.04 miles
7-ELEVEN #14113
Right (SW) - 0.04 miles
$4.399
Aug 3
ARCO
Left (E) - 0.07 miles
$4.299
Jul 31
Chevron
Left (E) - 0.07 miles
$4.599
Aug 3
Exit 476
Stockton, CA
76
Right (NW) - 0.03 miles
$4.999
Aug 3
7-Eleven
Left (E) - 0.13 miles
Redbox
Left (E) - 0.15 miles
7-ELEVEN #20632
Left (E) - 0.23 miles
$4.239
Aug 3
Diesel white 18@2x
Pershing Oil
Left (E) - 0.8 miles
$3.959
Aug 3
Exit 474B
Stockton, CA
7-Eleven
(S) - 0.41 miles
USA Petroleum
(S) - 0.41 miles
Shell
(S) - 0.42 miles
$4.199
Aug 2
Exxon
Left (SE) - 0.42 miles
$4.459
Aug 2
Exit 474A
Stockton, CA
Safeway
Right (NW) - 0.54 miles
$4.219
Aug 2
Exit 473
Stockton, CA
ARCO
(E) - 0.12 miles
$4.199
Aug 3
Exit 472
Stockton, CA
76
(SE) - 0.03 miles
$4.289
Aug 3
7-ELEVEN #38153
Left (NW) - 0.11 miles
$4.239
Aug 3
7-Eleven
Left (NW) - 0.11 miles
Chevron
Left (N) - 0.7 miles
$3.999
Aug 3
Diesel white 18@2x
National
Left (N) - 0.72 miles
$4.099
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 472
Exit 471
Stockton, CA
Chevron
Left (E) - 0.09 miles
$4.559
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.15 miles
$4.399
Aug 3
Truck white 18@2x
Vanco Truck & Auto Plaza
Right (W) - 0.21 miles
$4.159
Aug 2
ARCO
Left (E) - 0.28 miles
$4.399
Jul 31
Valero
Left (E) - 0.71 miles
$4.159
Aug 2
Show All Gas Businesses at Exit 471
Exit 470
Stockton, CA
Shell
Right (W) - 0.06 miles
$4.399
Aug 3
Diesel white 18@2x
California Stop
Right (SW) - 0.06 miles
Exxon
Left (E) - 0.67 miles
Diesel white 18@2x
Quick Stop Mart
Left (E) - 0.7 miles
$4.249
Aug 2
Diesel white 18@2x
24 Hours Gas And Mart
Left (NE) - 0.71 miles
$3.939
Aug 3
Exit 469
Stockton, CA
Gas white 18@2x
Gas 4 Less
Right (W) - 0.24 miles
$4.099
Aug 3
Exit 468
Stockton, CA
Truck white 18@2x
Tiger Express - 76
Left (E) - 0.25 miles
Diesel white 18@2x
UNION 76
Left (E) - 0.41 miles
$4.499
Aug 3
Exit 467
French Camp, CA
Diesel white 18@2x
J & L Deli
Left (E) - 0.18 miles
Diesel white 18@2x
J AND L MARKET
Left (E) - 0.2 miles
$3.859
Aug 3
Exit 465
Lathrop, CA
Fast Lane Central Valley
Left (E) - 0.15 miles
$4.499
Aug 2
Flying J
Left (E) - 0.35 miles
$4.259
Aug 3
Exit 463
Lathrop, CA
Chevron
Left (E) - 0.18 miles
$4.599
Aug 3
Circle K
Left (E) - 0.19 miles
Valero
Left (E) - 0.19 miles
$4.499
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.22 miles
$4.259
Aug 3
Truck white 18@2x
Joes Travel Plaza
Left (S) - 0.43 miles
$4.259
Aug 3
Exit 462
Lathrop, CA
Shell
Left (E) - 0.11 miles
$4.699
Aug 3
ARCO
Left (E) - 0.2 miles
$4.159
Aug 2
Sinclair
Left (E) - 0.82 miles
Exit 460
Tracy, CA
Subway
Left (E) - 0.27 miles
CHEVRON #375616
Left (E) - 0.46 miles
$4.599
Aug 3
Exit 441
Westley, CA
Shell
Right (W) - 0.04 miles
$4.379
Aug 3
76
Left (E) - 0.1 miles
$4.399
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.16 miles
$4.499
Aug 3
Truck white 18@2x
Gills Express
Left (E) - 0.29 miles
$4.149
Aug 2
AM Best Travel Center
Left (E) - 0.29 miles
Exit 434
Patterson, CA
Chevron
Left (E) - 0.17 miles
$4.799
Aug 3
Subway
Left (E) - 0.22 miles
76
Left (E) - 0.3 miles
$4.799
Aug 3
Diesel white 18@2x
PATTERSON VALERO
Left (NE) - 0.35 miles
$4.599
Aug 3
Diesel white 18@2x
ANNAMARIE AVE FOOD
Left (NE) - 0.37 miles
$4.589
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 434
Exit 418
Gustine, CA
Chevron
Left (E) - 0.22 miles
$4.999
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.37 miles
Exit 407
Gustine, CA
Chevron
Right (SW) - 0.01 miles
$4.599
Aug 3
Circle K
Left (NE) - 0.03 miles
Valero
Right (S) - 0.03 miles
$4.299
Aug 2
Diesel white 18@2x
SANTA NELLA FUEL AND FOOD
Left (N) - 0.03 miles
$4.299
Aug 3
ROTTEN ROBBIE #59
Right (S) - 0.08 miles
$4.199
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 407
Exit 391
Los Banos, CA
Shell
Right (W) - 0.03 miles
$4.999
Aug 3
Exit 385
Firebaugh, CA
Subway
Left (NW) - 0.32 miles
Truck white 18@2x
FIREBAUGH TRAVEL PLAZA
Left (NW) - 0.36 miles
$4.999
Aug 3
Exit 368
Mendota, CA
Chevron
Right (W) - 0.06 miles
$4.699
Aug 3
Mobil
Right (SW) - 0.09 miles
$4.589
Aug 2
76
Right (W) - 0.09 miles
$4.599
Aug 3
Valero
Right (W) - 0.16 miles
$3.989
Aug 3
Shell
Right (SW) - 0.17 miles
$4.599
Aug 3
Exit 334
Coalinga, CA
Chevron
Right (W) - 0.1 miles
$4.699
Aug 3
76
Right (W) - 0.15 miles
$4.649
Aug 2
Subway
Right (W) - 0.15 miles
Valero
Right (W) - 0.22 miles
$4.639
Aug 1
Shell
Left (E) - 0.45 miles
$4.859
Aug 3
Exit 325
Huron, CA
ARCO
Right (W) - 0.15 miles
$4.699
Aug 3
Shell
Right (W) - 0.15 miles
$4.799
Aug 2
Exit 319
Huron, CA
76
Right (SW) - 0.08 miles
$4.059
Aug 3
Roadys Hillcrest Travel Plaza
Right (SW) - 0.36 miles
Exit 309
Avenal, CA
Chevron
Left (N) - 0.3 miles
$4.699
Aug 3
76
Left (N) - 0.37 miles
$4.629
Aug 3
Shell
Left (N) - 0.53 miles
$4.639
Aug 3
Mobil
Left (N) - 0.57 miles
$4.779
Aug 3
Truck white 18@2x
Kettleman City Truck Stop
Left (N) - 0.73 miles
$4.299
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 309
Exit 278
Lost Hills, CA
Chevron
Right (W) - 0.05 miles
$4.699
Aug 3
76
Right (W) - 0.05 miles
$4.699
Aug 3
Truck white 18@2x
Lost Hills Travel Center
Right (SW) - 0.06 miles
$4.099
Aug 2
Pilot
Right (W) - 0.12 miles
$3.999
Aug 3
Shell
Right (W) - 0.16 miles
$4.999
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 278
Exit 257
Buttonwillow, CA
Chevron
Right (W) - 0.09 miles
ARCO
Left (NE) - 0.14 miles
$3.959
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.15 miles
$4.799
Aug 3
Truck white 18@2x
Castro Tire Service
Left (N) - 0.15 miles
SINCLAIR
Left (NE) - 0.19 miles
$3.869
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 257
Exit 253
Bakersfield, CA
Subway
Left (E) - 0.19 miles
Chevron
Left (E) - 0.2 miles
$4.799
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.31 miles
$4.359
Aug 3
Exit 244
Bakersfield, CA
ARCO
Right (W) - 0.08 miles
$4.599
Aug 3
Exxon
Left (E) - 0.33 miles
$5.199
Aug 2
Exit 225
Bakersfield, CA
CHEVRON
Right (W) - 0.21 miles
$5.199
Aug 3
Subway
Right (W) - 0.97 miles
Exit 219B
Bakersfield, CA
76
Right (W) - 0.1 miles
$4.249
Aug 3
Petro Center
Right (N) - 0.28 miles
$4.249
Aug 3
Exxon
Right (NW) - 0.38 miles
$4.249
Aug 2
Exit 219A
Bakersfield, CA
Subway
Right (SW) - 0.06 miles
TA Travel Center
Left (NE) - 0.77 miles
$4.249
Aug 3
Minit Mart
Left (NE) - 0.85 miles
$4.249
Aug 3
Exit 215
Lebec, CA
Shell
Right (SW) - 0.04 miles
$4.809
Aug 3
76
Right (W) - 0.06 miles
Valero
Left (SE) - 0.17 miles
$4.769
Aug 3
Exit 207
Lebec, CA
Chevron
Left (N) - 0.22 miles
Exit 205
Lebec, CA
Chevron
Right (NW) - 0.04 miles
$4.599
Aug 3
ARCO
Right (W) - 0.09 miles
$4.099
Aug 3
Shell
Right (NW) - 0.11 miles
$4.199
Aug 3
FLYING J TRAVEL PLAZA #616
Right (W) - 0.29 miles
$4.169
Aug 3
Flying J
Right (W) - 0.37 miles
Exit 202
Lebec, CA
76
Left (N) - 0.1 miles
$4.799
Aug 3
Shell
Right (S) - 0.17 miles
$4.899
Aug 3
Chevron
Left (NW) - 0.2 miles
$4.799
Aug 3
Exit 176
Castaic, CA
76
Left (SE) - 0.03 miles
$4.299
Aug 3
Exxon
Right (S) - 0.03 miles
$4.539
Aug 3
7-Eleven
Left (E) - 0.17 miles
7-Eleven
Left (E) - 0.2 miles
$4.159
Aug 3
Pilot
Left (E) - 0.21 miles
$4.099
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 176
Exit 172
Valencia, CA
Diesel white 18@2x
Schwartz Oil Company
Right (SW) - 0.2 miles
$4.059
Aug 2
Exit 171
Valencia, CA
Chevron
Left (SE) - 0.09 miles
$4.099
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.11 miles
$4.199
Aug 3
Gas white 18@2x
Clean Energy - City of Santa Clarita
Left (NE) - 0.91 miles
Exit 170
Valencia, CA
Shell
Right (NW) - 0.05 miles
$4.259
Aug 3
Chevron
Right (SW) - 0.07 miles
$4.559
Aug 3
Exit 169
Valencia, CA
CIRCLE K
Left (E) - 0.21 miles
$4.499
Aug 3
Exit 167
Newhall, CA
ARCO
Right (SW) - 0.0 miles
$4.299
Aug 2
Exxon
Left (SE) - 0.07 miles
$4.459
Aug 3
Shell
Left (SE) - 0.1 miles
$4.459
Aug 3
Circle K
Left (E) - 0.18 miles
76
Left (E) - 0.31 miles
$4.499
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 167
Exit 159
Sylmar, CA
Chevron
Left (E) - 0.02 miles
$4.659
Aug 3
Mobil
Left (NE) - 0.04 miles
Gas white 18@2x
Good Nite Inn Sylmar
Left (E) - 0.14 miles
Exit 157
San Fernando, CA
Exxon
Left (NE) - 0.05 miles
$4.359
Aug 2
Shell
Left (E) - 0.29 miles
$4.599
Aug 3
76
Left (N) - 0.29 miles
$4.559
Aug 3
ARCO
Left (E) - 0.37 miles
$4.199
Jul 31
Chevron
Left (SE) - 0.42 miles
$4.659
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 157
Exit 156A
San Fernando, CA
76
Left (NE) - 0.23 miles
$4.659
Aug 3
7-Eleven
Left (NE) - 0.28 miles
ARCO
Left (SE) - 0.58 miles
$4.059
Aug 3
7-ELEVEN #38726
Left (E) - 0.64 miles
Diesel white 18@2x
Pacoima Gas
Left (E) - 0.77 miles
$4.299
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 156A
Exit 154
Pacoima, CA
Mobil
(SE) - 0.01 miles
$4.659
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.13 miles
$4.659
Aug 3
76
Right (SW) - 0.2 miles
$4.399
Aug 3
ARCO
Left (NE) - 0.3 miles
$4.179
Aug 2
ARCO
Left (N) - 0.62 miles
Show All Gas Businesses at Exit 154
Exit 153A
Sun Valley, CA
ARCO
Right (SE) - 0.55 miles
$4.199
Aug 2
Mobil
Right (SW) - 0.62 miles
$4.439
Aug 2
Ralphs
Right (SE) - 0.67 miles
$4.059
Aug 3
Shell
Right (SW) - 0.92 miles
$4.449
Aug 3
Chevron
Right (S) - 0.96 miles
$4.479
Aug 2
Exit 152
Sun Valley, CA
Truck white 18@2x
Texaco Superfine Service
Left (N) - 0.13 miles
$4.599
Aug 2
ARCO
Right (S) - 0.63 miles
$4.159
Aug 2
Exit 151
Sun Valley, CA
Diesel white 18@2x
Sc Fuels 137
Right (W) - 0.14 miles
Gas white 18@2x
Manning Fuel
Right (SW) - 0.24 miles
BP - Shaan Paal Holding
Left (NE) - 0.42 miles
$4.199
Jul 31
Chevron
Left (NE) - 0.48 miles
$4.559
Aug 3
Exit 150
Sun Valley, CA
Shell
Right (S) - 0.01 miles
$4.539
Aug 3
Mobil
Left (NE) - 0.09 miles
$4.539
Aug 3
76
Right (SW) - 0.13 miles
$4.539
Aug 3
Gas white 18@2x
Aramco
Left (NE) - 0.26 miles
$4.159
Aug 3
ARCO
Left (E) - 0.29 miles
$4.159
Aug 2
Show All Gas Businesses at Exit 150
Exit 149
Burbank, CA
Shell
Right (S) - 0.09 miles
$4.399
Aug 3
Exit 148
Burbank, CA
76
Left (SE) - 0.17 miles
76
Left (SE) - 0.18 miles
$4.299
Aug 3
Exxon
Left (E) - 0.28 miles
$4.599
Aug 2
76
Right (S) - 0.65 miles
$4.399
Aug 3
Diesel white 18@2x
Kwik Serv
Right (SW) - 0.74 miles
$4.179
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 148
Exit 146B
Burbank, CA
Gas white 18@2x
Clean Energy - City of Burbank
Right (S) - 0.1 miles
76
Left (NE) - 0.1 miles
76
Left (E) - 0.12 miles
$4.499
Aug 1
Costco
Right (W) - 0.29 miles
$4.029
Aug 3
Diesel white 18@2x
Sevan Gas Station
Left (NW) - 0.33 miles
$4.699
Aug 2
Show All Gas Businesses at Exit 146B
Exit 146A
Burbank, CA
Mobil
Left (NE) - 0.26 miles
$4.679
Aug 2
Diesel white 18@2x
We Got It
Left (NE) - 0.27 miles
$4.259
Aug 2
ARCO
Left (NE) - 0.27 miles
Chevron
Left (NE) - 0.28 miles
$4.659
Aug 3
76
Right (W) - 0.31 miles
$4.359
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 146A
Exit 145B
Burbank, CA
ARCO
Right (SW) - 0.04 miles
$4.299
Aug 2
Shell
Right (W) - 0.04 miles
$4.399
Aug 3
76
Right (SW) - 0.14 miles
76
Right (SW) - 0.15 miles
$4.399
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.21 miles
$4.659
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 145B
Exit 145A
Glendale, CA
Chevron
Right (SW) - 0.15 miles
$4.499
Aug 3
76
Left (NE) - 0.46 miles
$4.399
Aug 3
Gas white 18@2x
Jewel City Inn
Left (NE) - 0.5 miles
Shell
Left (NE) - 0.74 miles
$4.499
Aug 3
Exit 142
Los Angeles, CA
ARCO
Left (N) - 0.72 miles
$4.159
Aug 1
Exit 142
Los Angeles, CA
Valero
Left (E) - 0.09 miles
$4.159
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.24 miles
$4.399
Aug 2
Mobil
Left (SE) - 0.55 miles
$4.379
Aug 3
Lodging white 18@2x
Glendale Express Hotel Los Angeles
Left (N) - 0.57 miles
Exxon
Left (SE) - 0.64 miles
$4.399
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 142
Exit 141
Los Angeles, CA
76
Right (SW) - 0.62 miles
$4.399
Aug 3
Exit 141
Los Angeles, CA
Chevron
Left (NE) - 0.32 miles
$4.799
Aug 3
76
Left (NE) - 0.33 miles
$4.399
Aug 3
USA Petroleum
Left (E) - 0.65 miles
$4.159
Aug 2
Shell
Left (NE) - 0.8 miles
$4.799
Aug 3
Exit 140B
Los Angeles, CA
Valero
Left (SE) - 0.13 miles
$4.459
Aug 2
Valero
Left (NE) - 0.21 miles
$4.499
Aug 2
76
Left (NE) - 0.22 miles
$4.299
Aug 2
76
Right (SW) - 0.31 miles
$4.799
Jul 31
Exit 140A
Los Angeles, CA
Chevron
Right (W) - 0.02 miles
$4.599
Aug 3
ARCO
Right (S) - 0.03 miles
$4.199
Aug 2
Chevron
Left (NE) - 0.51 miles
$4.699
Aug 3
Exit 138
Los Angeles, CA
Chevron
Left (NE) - 0.45 miles
$4.599
Aug 3
Chevron
Right (SW) - 0.67 miles
$4.559
Aug 3
ARCO
Right (SW) - 0.74 miles
$4.099
Aug 2
76
Right (SW) - 0.8 miles
$4.299
Aug 3
Exit 137B
Los Angeles, CA
USA Petroleum
Left (E) - 0.34 miles
$4.159
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.35 miles
$4.399
Aug 3
76
Left (E) - 0.36 miles
$4.299
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.58 miles
$4.199
Aug 3
Subway
Left (E) - 0.93 miles
Exit 137A
Los Angeles, CA
76
Right (S) - 0.08 miles
$4.439
Aug 3
USA Petroleum
Left (SE) - 0.12 miles
$4.199
Aug 3
ARCO
Left (E) - 0.29 miles
$4.179
Aug 3
Valero
Left (E) - 0.41 miles
$4.239
Aug 1
Exit 136
Los Angeles, CA
Diesel white 18@2x
North Main Service
Left (E) - 0.16 miles
$4.099
Aug 3
Gas white 18@2x
Lincoln Park Motel
Left (E) - 0.97 miles
Exit 135C
Los Angeles, CA
Chevron
Left (NE) - 0.07 miles
$4.499
Aug 3
76
Left (SE) - 0.19 miles
$4.359
Aug 3
Exit 135B
Los Angeles, CA
Mobil
Left (E) - 0.4 miles
$4.399
Aug 3
Exit 135A
Los Angeles, CA
Sinclair
Left (SE) - 0.06 miles
$4.159
Aug 2
76
Right (W) - 0.07 miles
$4.359
Aug 3
Valero
Left (SE) - 0.23 miles
$4.059
Aug 2
7-ELEVEN #38117
(S) - 0.5 miles
Gas white 18@2x
Antonio Hotel
Left (E) - 0.54 miles
Show All Gas Businesses at Exit 135A
Exit 134A
Los Angeles, CA
Mobil
Right (SE) - 0.01 miles
$4.479
Aug 3
76
Right (W) - 0.02 miles
$4.299
Aug 3
Diesel white 18@2x
Sc Fuels 2
Right (SW) - 0.18 miles
ARCO
Right (S) - 0.21 miles
$3.999
Aug 2
SHELL
Right (S) - 0.32 miles
$4.399
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 134A
Exit 132
Los Angeles, CA
ARCO
Right (W) - 0.12 miles
$3.999
Aug 2
Truck white 18@2x
Bandini Truck Terminal
Left (NW) - 0.29 miles
$4.199
Aug 3
Truck white 18@2x
Speedy Fuel
Right (W) - 0.48 miles
Exit 131B
Los Angeles, CA
Sinclair
Left (N) - 0.05 miles
$4.099
Aug 2
ARCO
Left (N) - 0.05 miles
$3.999
Aug 2
76
Right (W) - 0.1 miles
$4.349
Aug 3
Truck white 18@2x
Speedy Fuel
Right (S) - 0.42 miles
Exit 131A
Los Angeles, CA
Truck white 18@2x
Commerce Truck Stop
Right (S) - 0.54 miles
Exit 130A
Los Angeles, CA
76
Left (NE) - 0.25 miles
$4.539
Aug 3
Valero
Left (N) - 0.25 miles
$4.179
Aug 3
76
Left (NE) - 0.42 miles
$4.249
Aug 3
Exit 129
Los Angeles, CA
Chevron
Right (W) - 0.13 miles
$4.659
Aug 3
76
Right (SW) - 0.37 miles
76
Right (SW) - 0.38 miles
$4.399
Aug 3
7-Eleven
Right (S) - 0.45 miles
7-ELEVEN #33459
Right (S) - 0.54 miles
$4.259
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 129
Exit 128B
Los Angeles, CA
ARCO
Right (W) - 0.04 miles
$3.999
Aug 2
Chevron
Left (N) - 0.08 miles
$4.959
Aug 3
Costco
Left (E) - 0.15 miles
$3.959
Aug 3
Gas white 18@2x
Clean Energy - City of Commerce
Right (W) - 0.34 miles
Diesel white 18@2x
Speedy Fuel
Right (SW) - 0.87 miles
Show All Gas Businesses at Exit 128B
Exit 128A
Los Angeles, CA
7-Eleven
Right (SW) - 0.24 miles
76
Right (SW) - 0.36 miles
$4.599
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.64 miles
$4.599
Aug 3
ARCO
Left (NE) - 0.66 miles
$4.059
Aug 2
Valero
Left (NE) - 0.69 miles
$4.499
Aug 3
Exit 126B
Los Angeles, CA
ARCO
Left (E) - 0.0 miles
$4.299
Aug 3
Valero
Left (E) - 0.11 miles
$4.559
Aug 3
7-ELEVEN #38129
Left (E) - 0.22 miles
$4.359
Aug 3
SHELL
Left (N) - 0.28 miles
$4.599
Aug 3
Exxon
Left (E) - 0.48 miles
$4.219
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 126B
Exit 126A
Downey, CA
SHELL
Left (NE) - 0.36 miles
$4.599
Aug 3
Chevron
Right (W) - 0.73 miles
$4.599
Aug 3
Exit 125
Downey, CA
USA Petroleum
Left (NE) - 0.12 miles
$4.159
Aug 2
Exxon
Left (NE) - 0.18 miles
$4.799
Aug 3
Chevron
Right (S) - 0.47 miles
ARCO
Right (SW) - 0.49 miles
$3.999
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.7 miles
$4.699
Aug 3
Show All Gas Businesses at Exit 125
Exit 123
Santa Fe Springs, CA
Mobil
Left (E) - 0.34 miles
$4.599
Aug 1
ARCO
Right (SW) - 0.62 miles
$3.999
Aug 3
Exit 121
Norwalk, CA
Chevron
Left (NE) - 0.22 miles
$4.559
Aug 3
Shell
Right (S) - 0.29 miles
$4.399
Aug 3
76
Right (S) - 0.49 miles
$4.299
Aug 3
76
Right (W) - 0.53 miles
$4.349
Aug 3
7-Eleven
Right (W) - 0.7 miles
Show All Gas Businesses at Exit 121
Exit 120
Santa Fe Springs, CA
Valero
Left (E) - 0.09 miles
$4.699
Aug 2
ARCO
Right (W) - 0.1 miles
$4.099
Aug 2
Lodging white 18@2x
Hotel Saddleback
Right (W) - 0.17 miles
USA Petroleum
Left (NE) - 0.81 miles
$4.399
Aug 3
Exit
Santa Fe Springs, CA
ARCO
Left (NE) - 0.32 miles
$3.999
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.81 miles
$4.559
Aug 3