x
Loading...
Exit 1
San Rafael, CA
Beacon
Left (NE) - 0.07 miles
$3.379
Aug 3
Diesel white 18@2x
CIRCLE K #5784
Left (NE) - 0.09 miles
$3.219
Aug 3
76
Left (NW) - 0.15 miles
Exit 8
Richmond, CA
Chevron
Right (SE) - 0.07 miles
$3.499
Aug 3
Exit 9
Richmond, CA
7-Eleven
Left (E) - 0.12 miles
Diesel white 18@2x
Cutting Mini Market
Left (E) - 0.15 miles
ARCO
Left (E) - 0.15 miles
$3.499
Aug 3
7-Eleven
Left (E) - 0.18 miles
Gas white 18@2x
Richmond Gas #1
Left (E) - 0.6 miles
$2.999
Aug 2
Show All All Gas Businesses at Exit 9
Exit 10A
Richmond, CA
Diesel white 18@2x
Stop And Save Food Market
Left (N) - 0.19 miles
$2.999
Aug 3
Chevron
Left (N) - 0.62 miles
$3.599
Aug 2
ARCO
Left (N) - 0.74 miles
$3.399
Jul 30
Diesel white 18@2x
Krispy Krunchy
Left (N) - 0.8 miles
Exit 10B
Richmond, CA
Diesel white 18@2x
GOLDEN GATE PETROLEUM
Left (NW) - 0.22 miles
Valero
Left (N) - 0.26 miles
$3.499
Aug 2
Exit 12
Richmond, CA
Costco
Right (W) - 0.22 miles
$2.959
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.41 miles
$3.399
Aug 2
76
Left (E) - 0.42 miles
$3.399
Aug 2
Diesel white 18@2x
R & R Auto Service
Left (E) - 0.56 miles
$3.159
Aug 1
Exxon
Left (NE) - 0.58 miles
$3.299
Aug 3
Exit 13
Berkeley, CA
Diesel white 18@2x
Albany Hill Mini Mart
Left (NE) - 0.39 miles
$3.159
Aug 2
ARCO
Left (E) - 0.4 miles
$3.159
Aug 2
Shell
Left (E) - 0.64 miles
$3.649
Aug 2
Exit 12
Berkeley, CA
Chevron
Left (E) - 0.41 miles
$3.199
Aug 3
Gas white 18@2x
San Pablo Mini Mart
Left (E) - 0.48 miles
$3.199
Aug 3
Exit 11
Berkeley, CA
Diesel white 18@2x
Elements
Left (E) - 0.27 miles
$3.399
Aug 3
76
Left (E) - 0.29 miles
$2.799
Jul 26
Exxon
Left (E) - 0.35 miles
$3.099
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.81 miles
$3.399
Aug 3
Exit 10
Berkeley, CA
76
Left (E) - 0.32 miles
$3.159
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.48 miles
$3.199
Aug 2
Exit 9
Emeryville, CA
Shell
Right (S) - 0.07 miles
$3.399
Aug 3
76
Left (SE) - 0.11 miles
$3.499
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.28 miles
$3.559
Aug 3
Diesel white 18@2x
Alaska Gasoline
Left (E) - 0.51 miles
$3.099
Aug 2
Exit 19A
Emeryville, CA
Chevron
Right (S) - 0.1 miles
$3.479
Aug 2
ARCO
Right (S) - 0.11 miles
Exxon
Right (S) - 0.11 miles
$3.099
Aug 2
Gas white 18@2x
WESTCO
(E) - 0.42 miles
$3.099
Aug 2
Exxon
Left (NE) - 0.56 miles
$3.099
Aug 2
Show All All Gas Businesses at Exit 19A
Exit 20
Oakland, CA
Valero
Left (N) - 0.14 miles
$3.299
Aug 2
Valero
Left (NE) - 0.22 miles
$3.499
Aug 2
76
Left (NE) - 0.28 miles
$3.259
Aug 3
Diesel white 18@2x
76
Right (SW) - 0.51 miles
$2.899
Aug 3
Valero
Right (SW) - 0.52 miles
Show All All Gas Businesses at Exit 20
Exit 21A
Oakland, CA
76
Left (SE) - 0.04 miles
$3.499
Aug 2
Shop white 18@2x
Quik Stop
Left (N) - 0.07 miles
Diesel white 18@2x
QUIK STOP #003
Left (NE) - 0.1 miles
$3.129
Aug 3
Chevron
Left (NE) - 0.55 miles
$3.239
Aug 2
7-Eleven
Left (N) - 0.64 miles
$3.199
Aug 3
Show All All Gas Businesses at Exit 21A
Exit 21B
Oakland, CA
76
Left (E) - 0.16 miles
$3.299
Aug 1
Exxon
Left (NE) - 0.18 miles
$3.159
Aug 2
Chevron
Right (W) - 0.21 miles
$3.299
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.28 miles
$3.359
Aug 2
Exit 22
Oakland, CA
ARCO
Right (SW) - 0.04 miles
$3.039
Aug 3
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SE) - 0.27 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #56
Right (SE) - 0.44 miles
$3.019
Aug 2
Exit 23
Oakland, CA
Shell
Left (N) - 0.08 miles
$3.499
Aug 2
Exxon
Right (S) - 0.08 miles
$3.399
Aug 3
76
Left (N) - 0.46 miles
$3.299
Aug 2
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (S) - 0.5 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #067
Right (S) - 0.79 miles
$2.819
Jul 30
Exit 24
Oakland, CA
Gas white 18@2x
Energy Gas And Mart
Right (SW) - 0.04 miles
$2.899
Aug 1
Chevron
Left (NE) - 0.04 miles
$3.399
Aug 2
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SW) - 0.07 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #051
Right (SW) - 0.11 miles
$2.869
Aug 3
Shell
Left (E) - 0.13 miles
$3.299
Aug 2
Exit 25A
Oakland, CA
Valero
Right (SW) - 0.05 miles
$2.779
Aug 3
76
Left (NE) - 0.07 miles
$3.199
Aug 2
Diesel white 18@2x
Express Gas And Mart
Right (SW) - 0.2 miles
$2.839
Aug 2
Exxon
Right (SW) - 0.73 miles
$3.099
Aug 3
Chevron
Right (SW) - 0.75 miles
$3.399
Aug 2
Exit 25B
Oakland, CA
Shell
Right (SE) - 0.15 miles
$3.359
Aug 2
Chevron
Left (NE) - 0.6 miles
$3.359
Aug 3
Exit 26
Oakland, CA
Diesel white 18@2x
Seminary Gas & Food Mart
Right (SE) - 0.1 miles
$3.099
Aug 3
Valero
Right (SW) - 0.33 miles
$2.899
Aug 3
Gas white 18@2x
Golden Gasoline
Right (SW) - 0.5 miles
Exit 27A
Oakland, CA
76
Right (SW) - 0.61 miles
Valero
Right (SW) - 0.62 miles
$2.999
Jul 30
Exit 29A
Oakland, CA
Shell
Left (E) - 0.02 miles
$3.499
Aug 2
76
Right (SW) - 0.04 miles
$3.599
Aug 2
Valero
Right (SW) - 0.1 miles
$3.599
Aug 2
Gas white 18@2x
24-7 Gas and Food
Right (W) - 0.47 miles
$3.099
Aug 1
Exit 29B
Oakland, CA
ARCO
Right (SW) - 0.14 miles
$3.159
Aug 2
Valero
Right (SW) - 0.64 miles
$3.299
Jul 31
Diesel white 18@2x
Royal
Right (W) - 0.65 miles
$2.999
Aug 2
ARCO
Right (W) - 0.68 miles
$2.999
Aug 2
Exit 31A
Oakland, CA
Gas white 18@2x
Pit Stop Gas Station
Right (S) - 0.07 miles
$3.259
Aug 2
Sinclair
Right (W) - 0.38 miles
$3.259
Aug 1
Exit 31B
San Leandro, CA
Valero
Left (N) - 0.09 miles
$3.459
Aug 2
ARCO
Right (SW) - 0.42 miles
$2.859
Aug 1
Shell
Right (W) - 0.49 miles
$3.519
Aug 3
Diesel white 18@2x
Union Center
Right (SW) - 0.55 miles
$3.099
Aug 3
Chevron
Right (W) - 0.6 miles
$3.559
Aug 3
Show All All Gas Businesses at Exit 31B
Exit 32
San Leandro, CA
Shell
Right (S) - 0.03 miles
$3.299
Aug 3
Diesel white 18@2x
Freedom Gas
Left (SE) - 0.07 miles
$2.899
Jul 29
76
Right (SW) - 0.21 miles
$2.879
Aug 3
Diesel white 18@2x
Flyers
Right (SW) - 0.23 miles
$3.079
Aug 3
76
Right (SW) - 0.26 miles
$2.899
Aug 2
Show All All Gas Businesses at Exit 32
Exit 33
San Leandro, CA
Diesel white 18@2x
National Petroleum
Left (N) - 0.07 miles
$3.359
Aug 2
Chevron
Left (E) - 0.08 miles
$3.499
Aug 2
Chevron
Right (S) - 0.31 miles
$3.159
Aug 3
76
Right (W) - 0.37 miles
$2.979
Jul 31
76
Left (E) - 0.77 miles
$3.199
Aug 2
Exit 35
Castro Valley, CA
76
Left (NW) - 0.09 miles
$3.199
Aug 2
Diesel white 18@2x
Stop N Save
Left (N) - 0.17 miles
$2.859
Aug 2
Shop white 18@2x
Quik Stop
Left (N) - 0.2 miles
ARCO
Left (NE) - 0.23 miles
$2.959
Aug 2
76
Right (S) - 0.27 miles
$3.599
Aug 1
Show All All Gas Businesses at Exit 35
Exit 36
Castro Valley, CA
Chevron
Left (N) - 0.22 miles
$3.199
Aug 3
76
Left (N) - 0.36 miles
$3.059
Aug 3
Exit 37
Castro Valley, CA
76
Right (W) - 0.09 miles
$3.399
Aug 3
Chevron
Right (SW) - 0.11 miles
$3.399
Aug 3
ARCO
Right (SW) - 0.15 miles
$2.939
Jul 30
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SW) - 0.19 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #84
Right (SW) - 0.3 miles
$2.979
Aug 3
Exit 44A
Pleasanton, CA
Exxon
Left (N) - 0.37 miles
$3.159
Aug 3
Valero
Left (N) - 0.39 miles
$3.159
Aug 3
Shell
Left (N) - 0.48 miles
$3.499
Aug 2
Gas white 18@2x
Dublin Auto Wash
Left (NE) - 0.5 miles
ARCO
Left (NE) - 0.66 miles
$3.099
Aug 2
Exit 45
Pleasanton, CA
Chevron
Right (SE) - 0.16 miles
$3.499
Aug 2
Chevron
Left (NW) - 0.22 miles
$3.499
Aug 3
76
Left (NW) - 0.24 miles
$3.399
Aug 2
Shell
Right (SE) - 0.79 miles
$3.499
Aug 3
Chevron
Left (N) - 0.81 miles
$3.399
Aug 3
Exit 46
Pleasanton, CA
Shell
Left (N) - 0.33 miles
$3.499
Aug 3
Exit 47
Pleasanton, CA
Diesel white 18@2x
Pleasanton Hand Car Wash
Left (E) - 0.1 miles
$3.399
Jul 29
Shell
Right (E) - 0.18 miles
$3.499
Aug 3
Diesel white 18@2x
VALERO 7567
Right (SW) - 0.65 miles
$3.499
Aug 3
7-Eleven
Right (SW) - 0.8 miles
Exit 48
Pleasanton, CA
Chevron
Left (NW) - 0.3 miles
$3.499
Aug 3
Exit 50
Livermore, CA
Chevron
Left (N) - 0.27 miles
$3.599
Aug 3
Costco
Left (NE) - 0.62 miles
$2.899
Aug 3
Exit 52B
Livermore, CA
7-Eleven
Right (SE) - 0.13 miles
Gas white 18@2x
7-ELEVEN #32734
Right (S) - 0.15 miles
$3.399
Aug 3
Chevron
Right (S) - 0.16 miles
$3.659
Aug 3
Diesel white 18@2x
Grafco Mini Mart
Right (SW) - 0.39 miles
$2.999
Aug 2
Diesel white 18@2x
Portola Food and Gas
Right (W) - 0.43 miles
$3.159
Aug 2
Show All All Gas Businesses at Exit 52B
Exit 54
Livermore, CA
Exxon
Right (SW) - 0.0 miles
$3.139
Aug 2
Valero
Right (S) - 0.06 miles
$3.099
Aug 1
Chevron
Right (S) - 0.13 miles
$3.499
Aug 3
Shell
Right (SW) - 0.15 miles
$3.469
Aug 3
Safeway
Right (S) - 0.48 miles
$3.039
Aug 2
Show All All Gas Businesses at Exit 54
Exit 55
Livermore, CA
Valero
Right (SE) - 0.09 miles
$3.179
Aug 2
Wienerschnitzel
Left (N) - 0.17 miles
Diesel white 18@2x
LIVERMORE GAS AND SHOP
Left (N) - 0.26 miles
$2.919
Aug 3
Diesel white 18@2x
QUIK STOP #157
Left (N) - 0.31 miles
$2.949
Aug 3
7-Eleven
Right (S) - 0.34 miles
Show All All Gas Businesses at Exit 55
Exit 57
Livermore, CA
76
Right (E) - 0.18 miles
76
Right (E) - 0.19 miles
$3.499
Aug 2
Exit 67
Tracy, CA
Exxon
Right (W) - 0.05 miles
$3.299
Aug 2
Diesel white 18@2x
SHELL
Left (NE) - 0.29 miles
$3.099
Aug 3