x
Loading...
Exit 1
San Rafael, CA
Beacon
Left (NE) - 0.07 miles
$3.499
Aug 3
Diesel white 18@2x
CIRCLE K #5784
Left (NE) - 0.09 miles
$3.419
Aug 7
Exit 8
Richmond, CA
Chevron
Right (SE) - 0.07 miles
$3.639
Aug 7
Exit 9
Richmond, CA
7-Eleven
Left (E) - 0.12 miles
Diesel white 18@2x
Cutting Mini Market
Left (E) - 0.15 miles
ARCO
Left (E) - 0.15 miles
$3.699
Aug 1
7-Eleven
Left (E) - 0.18 miles
Gas white 18@2x
Richmond Gas #1
Left (E) - 0.6 miles
$3.199
Aug 4
Show All Mid Grade Businesses at Exit 9
Exit 10A
Richmond, CA
Diesel white 18@2x
Stop And Save Food Market
Left (N) - 0.19 miles
$3.299
Aug 7
Chevron
Left (N) - 0.62 miles
$3.699
Aug 7
ARCO
Left (N) - 0.74 miles
Diesel white 18@2x
Krispy Krunchy
Left (N) - 0.8 miles
Diesel white 18@2x
GOLDEN 7 QUICK STOP
Left (N) - 1.29 miles
$3.199
Jul 29
Exit 10B
Richmond, CA
Valero
Left (N) - 0.26 miles
$3.599
Aug 7
Exit 12
Richmond, CA
Costco
Right (W) - 0.22 miles
Shell
Left (E) - 0.41 miles
$3.599
Aug 7
76
Left (E) - 0.42 miles
$3.499
Aug 6
Diesel white 18@2x
R & R Auto Service
Left (E) - 0.56 miles
$3.359
Jul 29
Exxon
Left (NE) - 0.58 miles
$3.399
Aug 6
Exit 13
Berkeley, CA
Diesel white 18@2x
Albany Hill Mini Mart
Left (NE) - 0.39 miles
$3.359
Aug 8
ARCO
Left (E) - 0.4 miles
$3.359
Aug 7
Shell
Left (E) - 0.64 miles
$3.799
Aug 7
76
Left (E) - 1.69 miles
$3.359
Aug 7
Exxon
Left (NE) - 2.0 miles
$3.399
Jul 30
Exit 12
Berkeley, CA
Chevron
Left (E) - 0.41 miles
$3.399
Aug 7
Gas white 18@2x
San Pablo Mini Mart
Left (E) - 0.48 miles
$3.399
Aug 7
Chevron
Left (E) - 1.87 miles
$3.399
Aug 7
Exit 11
Berkeley, CA
Diesel white 18@2x
Elements
Left (E) - 0.27 miles
$3.499
Aug 6
76
Left (E) - 0.29 miles
Exxon
Left (E) - 0.35 miles
$3.299
Aug 7
Chevron
Left (E) - 0.81 miles
$3.599
Aug 7
Shell
Left (E) - 1.03 miles
$3.599
Aug 7
Show All Mid Grade Businesses at Exit 11
Exit 10
Berkeley, CA
76
Left (E) - 0.32 miles
$3.359
Aug 8
Chevron
Left (E) - 0.48 miles
$3.399
Aug 7
Diesel white 18@2x
US Smog & Gas
Left (E) - 1.88 miles
$3.099
Aug 8
Chevron
Left (E) - 2.0 miles
$3.399
Aug 8
Exit 9
Emeryville, CA
Shell
Right (S) - 0.07 miles
$3.659
Aug 7
76
Left (SE) - 0.11 miles
$3.599
Aug 7
Chevron
Left (E) - 0.28 miles
$3.699
Aug 7
Diesel white 18@2x
Alaska Gasoline
Left (E) - 0.51 miles
$3.259
Aug 5
Exit 19A
Emeryville, CA
Chevron
Right (S) - 0.1 miles
$3.679
Aug 7
Exxon
Right (S) - 0.11 miles
$3.299
Aug 8
Gas white 18@2x
WESTCO
(E) - 0.42 miles
$3.399
Aug 7
Exxon
Left (NE) - 0.56 miles
$3.299
Aug 7
Diesel white 18@2x
Super Stop
Left (NE) - 0.58 miles
$3.299
Aug 7
Show All Mid Grade Businesses at Exit 19A
Exit 20
Oakland, CA
Valero
Left (N) - 0.14 miles
$3.399
Aug 6
Valero
Left (NE) - 0.22 miles
$3.599
Aug 6
76
Left (NE) - 0.28 miles
$3.459
Aug 6
Diesel white 18@2x
76
Right (SW) - 0.51 miles
$3.099
Jul 30
Valero
Right (SW) - 0.52 miles
Show All Mid Grade Businesses at Exit 20
Exit 21A
Oakland, CA
76
Left (SE) - 0.04 miles
$3.639
Aug 7
Shop white 18@2x
Quik Stop
Left (N) - 0.07 miles
Diesel white 18@2x
QUIK STOP #003
Left (NE) - 0.1 miles
$3.329
Aug 7
Chevron
Left (NE) - 0.55 miles
$3.439
Aug 6
7-Eleven
Left (N) - 0.64 miles
$3.419
Aug 8
Show All Mid Grade Businesses at Exit 21A
Exit 21B
Oakland, CA
76
Left (E) - 0.16 miles
$3.399
Aug 6
Exxon
Left (NE) - 0.18 miles
$3.399
Aug 6
Chevron
Right (W) - 0.21 miles
$3.499
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.28 miles
$3.559
Aug 7
Exit 22
Oakland, CA
ARCO
Right (SW) - 0.04 miles
$3.399
Aug 8
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SE) - 0.27 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #56
Right (SE) - 0.44 miles
$3.239
Aug 6
Gas white 18@2x
Montclair Gas & Autocare
Left (NE) - 2.38 miles
$3.259
Aug 8
Exit 23
Oakland, CA
Shell
Left (N) - 0.08 miles
$3.699
Aug 2
Exxon
Right (S) - 0.08 miles
$3.599
Aug 4
76
Left (N) - 0.46 miles
$3.499
Aug 4
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (S) - 0.5 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #067
Right (S) - 0.79 miles
Show All Mid Grade Businesses at Exit 23
Exit 24
Oakland, CA
Gas white 18@2x
Energy Gas And Mart
Right (SW) - 0.04 miles
$3.099
Aug 8
Chevron
Left (NE) - 0.04 miles
$3.599
Aug 7
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SW) - 0.07 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #051
Right (SW) - 0.11 miles
$3.099
Aug 8
Shell
Left (E) - 0.13 miles
$3.499
Aug 6
Exit 25A
Oakland, CA
Valero
Right (SW) - 0.05 miles
$3.159
Aug 6
76
Left (NE) - 0.07 miles
$3.299
Aug 6
Diesel white 18@2x
Express Gas And Mart
Right (SW) - 0.2 miles
$3.139
Aug 7
Exxon
Right (SW) - 0.73 miles
$3.299
Aug 8
Chevron
Right (SW) - 0.75 miles
$3.599
Aug 6
Exit 25B
Oakland, CA
Shell
Right (SE) - 0.15 miles
$3.599
Aug 6
Chevron
Left (NE) - 0.6 miles
$3.559
Aug 7
Exit 26
Oakland, CA
Diesel white 18@2x
Seminary Gas & Food Mart
Right (SE) - 0.1 miles
$3.099
Aug 4
Valero
Right (SW) - 0.33 miles
$2.999
Aug 6
Gas white 18@2x
Golden Gasoline
Right (SW) - 0.5 miles
Diesel white 18@2x
Moraga Auto Care & Service
Left (NE) - 2.78 miles
Exit 27A
Oakland, CA
Valero
Right (SW) - 0.62 miles
Diesel white 18@2x
Moraga Service Center
Left (NE) - 2.78 miles
$3.199
Aug 5
Chevron
Left (NE) - 2.79 miles
$3.599
Aug 7
Valero
Left (NE) - 2.93 miles
Exit 29A
Oakland, CA
Shell
Left (E) - 0.02 miles
$3.699
Aug 8
76
Right (SW) - 0.04 miles
$3.699
Aug 8
Valero
Right (SW) - 0.1 miles
$3.699
Aug 8
Gas white 18@2x
24-7 Gas and Food
Right (W) - 0.47 miles
$3.299
Aug 6
Gas white 18@2x
98Th Gas
Right (SW) - 1.43 miles
$3.299
Aug 7
Exit 29B
Oakland, CA
ARCO
Right (SW) - 0.14 miles
$3.359
Aug 6
Valero
Right (SW) - 0.64 miles
$3.599
Aug 5
Diesel white 18@2x
Royal
Right (W) - 0.65 miles
$3.199
Aug 6
ARCO
Right (W) - 0.68 miles
$3.199
Aug 6
Exit 31A
Oakland, CA
Gas white 18@2x
Pit Stop Gas Station
Right (S) - 0.07 miles
$3.459
Aug 8
Sinclair
Right (W) - 0.38 miles
$3.519
Aug 7
Exit 31B
San Leandro, CA
Valero
Left (N) - 0.09 miles
$3.659
Aug 6
ARCO
Right (SW) - 0.42 miles
$3.059
Aug 7
Shell
Right (W) - 0.49 miles
$3.719
Aug 7
Diesel white 18@2x
Union Center
Right (SW) - 0.55 miles
$3.299
Aug 7
Chevron
Right (W) - 0.6 miles
$3.699
Aug 8
Show All Mid Grade Businesses at Exit 31B
Exit 32
San Leandro, CA
Shell
Right (S) - 0.03 miles
$3.459
Aug 8
Diesel white 18@2x
Freedom Gas
Left (SE) - 0.07 miles
$3.099
Aug 6
76
Right (SW) - 0.21 miles
$3.079
Aug 7
Diesel white 18@2x
Flyers
Right (SW) - 0.23 miles
$3.079
Aug 4
76
Right (SW) - 0.26 miles
$3.099
Aug 4
Show All Mid Grade Businesses at Exit 32
Exit 33
San Leandro, CA
Diesel white 18@2x
National Petroleum
Left (N) - 0.07 miles
$3.559
Aug 3
Chevron
Left (E) - 0.08 miles
$3.639
Aug 8
Chevron
Right (S) - 0.31 miles
$3.359
Aug 7
76
Right (W) - 0.37 miles
$3.129
Aug 6
76
Left (E) - 0.77 miles
$3.399
Aug 7
Exit 35
Castro Valley, CA
76
Left (NW) - 0.09 miles
$3.399
Aug 6
Diesel white 18@2x
Stop N Save
Left (N) - 0.17 miles
$2.959
Aug 8
Shop white 18@2x
Quik Stop
Left (N) - 0.2 miles
ARCO
Left (NE) - 0.23 miles
$3.159
Aug 6
76
Right (S) - 0.27 miles
$3.699
Aug 4
Show All Mid Grade Businesses at Exit 35
Exit 36
Castro Valley, CA
Chevron
Left (N) - 0.22 miles
$3.399
Aug 7
76
Left (N) - 0.36 miles
$3.169
Aug 8
Valero
Right (S) - 1.23 miles
$3.299
Aug 7
Shell
Right (S) - 1.4 miles
$3.499
Aug 7
Chevron
Right (S) - 1.64 miles
$3.499
Aug 7
Exit 37
Castro Valley, CA
76
Right (W) - 0.09 miles
$3.539
Aug 7
Chevron
Right (SW) - 0.11 miles
$3.539
Aug 8
ARCO
Right (SW) - 0.15 miles
$3.099
Aug 8
Shop white 18@2x
Quik Stop
Right (SW) - 0.19 miles
Gas white 18@2x
QUIK STOP #84
Right (SW) - 0.3 miles
$3.179
Aug 4
Exit 44A
Pleasanton, CA
Exxon
Left (N) - 0.37 miles
$3.359
Aug 7
Valero
Left (N) - 0.39 miles
$3.359
Aug 8
Shell
Left (N) - 0.48 miles
$3.699
Aug 7
Gas white 18@2x
Dublin Auto Wash
Left (NE) - 0.5 miles
ARCO
Left (NE) - 0.66 miles
$3.299
Aug 7
Show All Mid Grade Businesses at Exit 44A
Exit 45
Pleasanton, CA
Chevron
Right (SE) - 0.16 miles
$3.699
Aug 8
Chevron
Left (NW) - 0.22 miles
$3.699
Aug 7
76
Left (NW) - 0.24 miles
$3.599
Aug 7
Shell
Right (SE) - 0.79 miles
$3.699
Aug 8
Chevron
Left (N) - 0.81 miles
$3.679
Aug 8
Show All Mid Grade Businesses at Exit 45
Exit 46
Pleasanton, CA
Shell
Left (N) - 0.33 miles
$3.699
Aug 7
Valero
Right (S) - 1.75 miles
$3.419
Aug 7
Exit 47
Pleasanton, CA
Diesel white 18@2x
Pleasanton Hand Car Wash
Left (E) - 0.1 miles
$3.659
Aug 7
Shell
Right (E) - 0.18 miles
$3.699
Aug 7
Diesel white 18@2x
VALERO 7567
Right (SW) - 0.65 miles
$3.639
Aug 8
7-Eleven
Right (SW) - 0.8 miles
Diesel white 18@2x
MY GOODS MARKET #5749
Right (S) - 1.6 miles
$3.299
Aug 6
Show All Mid Grade Businesses at Exit 47
Exit 48
Pleasanton, CA
Chevron
Left (NW) - 0.3 miles
$3.639
Aug 7
ARCO
Right (S) - 2.13 miles
$3.299
Aug 8
Exit 50
Livermore, CA
Chevron
Left (N) - 0.27 miles
$3.759
Aug 8
Costco
Left (NE) - 0.62 miles
Exit 51
Livermore, CA
ARCO
Right (SE) - 2.41 miles
$3.299
Aug 1
Exit 52B
Livermore, CA
7-Eleven
Right (SE) - 0.13 miles
Gas white 18@2x
7-ELEVEN #32734
Right (S) - 0.15 miles
$3.619
Aug 8
Chevron
Right (S) - 0.16 miles
$3.859
Aug 8
Diesel white 18@2x
Grafco Mini Mart
Right (SW) - 0.39 miles
$3.199
Aug 7
Diesel white 18@2x
Portola Food and Gas
Right (W) - 0.43 miles
$3.399
Aug 7
Show All Mid Grade Businesses at Exit 52B
Exit 54
Livermore, CA
Exxon
Right (SW) - 0.0 miles
$3.339
Aug 4
Valero
Right (S) - 0.06 miles
$3.199
Aug 7
Chevron
Right (S) - 0.13 miles
$3.599
Aug 7
Shell
Right (SW) - 0.15 miles
$3.599
Aug 7
Safeway
Right (S) - 0.48 miles
$3.179
Aug 8
Show All Mid Grade Businesses at Exit 54
Exit 55
Livermore, CA
Valero
Right (SE) - 0.09 miles
$3.379
Aug 4
Wienerschnitzel
Left (N) - 0.17 miles
Diesel white 18@2x
LIVERMORE GAS AND SHOP
Left (N) - 0.26 miles
$3.119
Aug 7
Diesel white 18@2x
QUIK STOP #157
Left (N) - 0.31 miles
$3.149
Aug 7
7-Eleven
Right (S) - 0.34 miles
Show All Mid Grade Businesses at Exit 55
Exit 57
Livermore, CA
76
Right (E) - 0.19 miles
$3.599
Aug 6
Exit 67
Tracy, CA
Exxon
Right (W) - 0.05 miles
$3.399
Aug 6
Diesel white 18@2x
SHELL
Left (NE) - 0.29 miles
$3.199
Aug 8
Exit 72
Tracy, CA
76
Left (SE) - 2.41 miles
$3.599
Aug 2
ARCO
Left (NE) - 2.97 miles