x
Loading...
Exit 9
San Diego, CA
Camp white 18@2x
San Diego Metro KOA
Left (SW) - 0.28 miles
Exit 25A
San Diego, CA
Camp white 18@2x
Tiffin Dealer
Right (NE) - 0.53 miles