x
Loading...

I-16 Exits in Georgia

Showing: Family Friendly (Parks)

Exit 1A
Macon, GA
Family white 18@2x
Okmulgee Heritage Trail
Right (S) - 0.1 miles
Exit 165
Savannah, GA
Family white 18@2x
Daffin Park Dog Park
Right (SE) - 1.89 miles
Family white 18@2x
Daffin Park
Right (SE) - 2.02 miles
Exit 167A
Savannah, GA
Family white 18@2x
Telfair Square
Left (NE) - 0.59 miles
Family white 18@2x
Kids Playground
(E) - 0.66 miles
Family white 18@2x
Morrell Park
(NE) - 1.13 miles