x
Loading...

I-20 Exits in Georgia

Showing: Family Friendly

Welcome Center
Augusta, GA
Exitarrow white 18@2x
Visitor Center
Right (NE) - 0.01 miles
Exitarrow white 18@2x
Georgia Welcome Center
Right (NW) - 0.02 miles
Exit 200
Augusta, GA
Family white 18@2x
Eisenhower Park
Left (E) - 1.51 miles
Family white 18@2x
Savannah Rapids Park
Right (N) - 1.93 miles
Family white 18@2x
Lake Olmstead Disc Golf
Left (SE) - 2.58 miles
Exitarrow white 18@2x
Lake Olmstead Stadium & Park
Left (SE) - 2.62 miles
Family white 18@2x
Augusta Canal Lake Olmstead Trailhead
Left (SE) - 2.81 miles
Show All Family Friendly Businesses at Exit 200
Exit 199
Augusta, GA
Exitarrow white 18@2x
Red Wing Rollerway
Right (NW) - 0.46 miles
McDonalds
Right (NW) - 2.01 miles
Exit 196
Augusta, GA
Exitarrow white 18@2x
Putt-Putt Fun Center
Right (N) - 1.27 miles
Exit 195
Augusta, GA
Chick-fil-A
Right (N) - 2.58 miles
Exit 190
Grovetown, GA
Family white 18@2x
Goodale Park
Left (S) - 1.95 miles
Family white 18@2x
Euchee Creek Park
Left (SW) - 2.67 miles
Rest Area
Appling, GA
Exitarrow white 18@2x
Rest Area
Right (N) - 0.01 miles
Rest Area
Madison, GA
Exitarrow white 18@2x
Rest Area
Right (NE) - 0.01 miles
Exit 105
Rutledge, GA
Family white 18@2x
Camp Twin Lakes
Left (S) - 1.19 miles
Exit 90
Covington, GA
McDonalds
Left (SE) - 2.91 miles
Exit 82
Conyers, GA
Family white 18@2x
Rockdale County of
Left (W) - 0.8 miles
Family white 18@2x
Rockdale Youth Soccer Association
Left (SE) - 1.01 miles
Exit 80
Conyers, GA
Family white 18@2x
Johnson Park
Left (SW) - 1.78 miles
Exit 74
Lithonia, GA
Exitarrow white 18@2x
Arabia Mountain National Heritage Area
Left (S) - 1.18 miles
Family white 18@2x
Arabia Mountain Trail
Left (S) - 2.02 miles
Family white 18@2x
Davidson-Arabia Nature Preserve
Left (S) - 2.03 miles
Exit 65
Decatur, GA
Family white 18@2x
Exchange Park
Left (SE) - 1.32 miles
Family white 18@2x
Dekalb Marine
Right (NE) - 1.94 miles
Exit 63
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Gresham Park
Left (S) - 1.31 miles
Exit 61B
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Dekalb Memorial Park
Left (NW) - 0.33 miles
Family white 18@2x
Bessie Branham Park
Right (NE) - 1.06 miles
Family white 18@2x
East Lake Park
Right (E) - 1.58 miles
Family white 18@2x
Oakhurst Dog Park
Right (NE) - 1.75 miles
Family white 18@2x
Oakhurst Park
Right (NE) - 1.85 miles
Show All Family Friendly Businesses at Exit 61B
Exit 60
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Walker Park
Left (E) - 0.42 miles
Family white 18@2x
Lang-Carson Park
Right (NW) - 0.48 miles
Family white 18@2x
Coan Park
Right (E) - 0.8 miles
Family white 18@2x
Springvale Park
Right (NW) - 0.89 miles
Family white 18@2x
Candler Park
Right (N) - 1.01 miles
Show All Family Friendly Businesses at Exit 60
Exit 59A
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Glenwood Park
Left (SE) - 0.33 miles
Family white 18@2x
Cabbagetown Park
Right (N) - 0.46 miles
Family white 18@2x
Esther Peachy Lefevre Park
Right (NW) - 0.58 miles
Family white 18@2x
Eastside BeltLine
Right (N) - 1.01 miles
Family white 18@2x
Sons of Pitches FC
Right (N) - 1.07 miles
Show All Family Friendly Businesses at Exit 59A
Exit 58B
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Cheney Stadium
Left (S) - 0.68 miles
Family white 18@2x
Fetch Park
Right (NE) - 0.73 miles
Exitarrow white 18@2x
Zoo Atlanta
Left (SE) - 0.79 miles
Family white 18@2x
Grant Park
Left (SE) - 0.91 miles
Exit 58A
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Hurt Park
Right (N) - 0.64 miles
Family white 18@2x
Woodruff Park
Right (N) - 0.71 miles
Exitarrow white 18@2x
Atlanta Fair
Left (SW) - 0.71 miles
Exit 56B
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Railside Dog Park
Right (NW) - 0.22 miles
Exit 55B
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Beltline Westside Trail
Left (S) - 1.36 miles
Exit 54
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Gordon White Park
Left (S) - 0.6 miles
Family white 18@2x
Washington Park Tennis Center
Right (NE) - 0.73 miles
Family white 18@2x
Washington Park
Right (NE) - 0.73 miles
Exit 53
Atlanta, GA
Family white 18@2x
John A White Park
Left (S) - 1.61 miles
Family white 18@2x
Grove Park Recreation Center
Right (N) - 1.67 miles
Family white 18@2x
Proctor Creek Trail
Right (NE) - 1.77 miles
Exit 52B
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Jennie Drake Park
(NW) - 1.13 miles
Exit 52A
Atlanta, GA
Family white 18@2x
Anderson Park
Right (E) - 0.79 miles
Family white 18@2x
Isabel Gates Webster Park
Left (SW) - 0.8 miles
Exit 47
Austell, GA
Exitarrow white 18@2x
Twisted cyclone
Left (S) - 0.03 miles
Exitarrow white 18@2x
Georgia Scorcher
Left (S) - 0.18 miles
Exitarrow white 18@2x
Wile E. Coyote
Left (S) - 0.19 miles
Exitarrow white 18@2x
Log Jamboree
Left (S) - 0.23 miles
Exitarrow white 18@2x
Batman: The Ride
Left (SE) - 0.26 miles
Show All Family Friendly Businesses at Exit 47
Exit 41
Lithia Springs, GA
Family white 18@2x
Lithia Springs Park
Right (E) - 0.81 miles
Family white 18@2x
Sweetwater Creek State Park
Left (SE) - 1.78 miles
McDonalds
Left (SW) - 2.64 miles
Exit 37
Douglasville, GA
Family white 18@2x
Chestnut Log Soccer Complex
Left (SE) - 1.84 miles
Family white 18@2x
Deer Lick Park
Left (E) - 1.91 miles
Family white 18@2x
Jessie Davis Park
Right (NW) - 1.96 miles
Exit 36
Douglasville, GA
Family white 18@2x
Fowler Park
Left (SE) - 1.5 miles
Family white 18@2x
Willing Workers Community Club Park
Right (NW) - 1.95 miles
Exit 34
Douglasville, GA
Family white 18@2x
Hunter Memorial Park
Right (NW) - 0.98 miles
Exit 26
Villa Rica, GA
Family white 18@2x
Clinton Nature Preserve
Left (SE) - 2.22 miles
Exit 24
Villa Rica, GA
Family white 18@2x
Gold Dust Park
Right (N) - 1.65 miles