x
Loading...

The Premium Interstate Exit Guide for I-475 in Georgia

Premium along I-475 in Georgia traveling Southbound

Showing Fuel Type: Premium

Exit 15
Macon, GA
Exxon
Left (E) - 0.41 miles
Exit 9
Macon, GA
Marathon
Right (W) - 0.09 miles
Sunoco
Right (W) - 0.12 miles
$4.199
May 16
Marathon
Left (E) - 0.15 miles
Shell
Left (E) - 0.36 miles
$3.399
May 17
Murphy USA
Left (E) - 0.6 miles
$3.219
May 17
Show All Premium Businesses at Exit 9
Exit 5
Macon, GA
BP
Right (W) - 0.11 miles
Raceway
Left (E) - 0.18 miles
$3.399
May 17
Flash Foods
Right (W) - 0.54 miles
$3.449
May 16
Gas white 18@2x
Marathon - Express Food Mart
Left (E) - 0.65 miles
Diesel white 18@2x
Tobosofkee Lake Store
Right (W) - 0.75 miles
Show All Premium Businesses at Exit 5
Exit 3
Macon, GA
Raceway
Left (E) - 0.15 miles
Diesel white 18@2x
CIRCLE K #6731
Left (E) - 0.17 miles
$3.249
May 17
Sunoco
Right (SW) - 0.19 miles
Marathon
Left (NE) - 0.34 miles
Murphy USA
Left (E) - 0.44 miles
Show All Premium Businesses at Exit 3
Exit 1
Macon, GA
Citgo
Right (W) - 0.05 miles
$3.899
May 14
Flash Foods
Right (W) - 0.32 miles
$3.449
May 17
Starbucks
Left (E) - 0.35 miles
Diesel white 18@2x
KROGER FUEL CENTER #1400
Left (E) - 0.35 miles
$3.389
May 17
Diesel white 18@2x
SHELL
Left (E) - 0.42 miles
Show All Premium Businesses at Exit 1