x
Loading...

I-244 Exits in Oklahoma

Showing: Family Friendly (Zoos)

Exit 10
Tulsa, OK
Exitarrow white 18@2x
Safari Joe's H2O
Right (S) - 1.75 miles
Exit 11
Tulsa, OK
Exitarrow white 18@2x
Tulsa Zoo and Living Museum
Left (N) - 2.99 miles